Ostatné služby

Okrem sprostredkovanie predaja a kúpy fungujúcich firiem Vám radi pomôžeme aj s ďaľšími aktivitami ktoré s úspešným podnikaním súvisia.

Založenie obchodnej spoločnosti, družstva, združenia, iné.

Založenie obchodnej spoločnosti, družstva, založenie občianskeho združenia, záujmového združenia právnických osôb., … .

Zápis konečného úžívateľa výhod do Obchodného registra.

Nemáte zatiaľ splnenú túto zákonnú povinnosť? Vyhnite sa zbytočným pokutám.

Zmeny v obchodných spoločnostiach.

Predali ste/ kúpili firmu, chcete zmeniť štatutára, sídlo, pridať predmet podnikania, … vykonať inú zmenu v už zapísaných údajoch v Obchodnom registri.

Ostatné poradenstvo/ služby.

V zásade sa na nás môžete obrátiť s akoukoľvek požiadavkou z oblasti vzniku, fungovania či zániku firiem, vrátane krízového riadenia, riadenia projektov, procesného manažmentu, … .

Obráťte sa na nás a Vašu s.r.o. Vám založíme profesionálne a rýchlo už za 229.- Eur (vrátane súdneho poplatku).

Založíme Vám aj akúkoľvek inú formu obchodnej spoločnosti (verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie, či obchodné spoločnosti podľa Európskeho práva), ako aj akúkoľvek formu pre združovanie fyzických či právnických osôb (občianske zduženie (klub, športový klub, …), záujmové združenie právnických osôb či iné).

Táto povinnosť sa týka všetkých obchodných spoločností, vrátane s.r.o., založených pred novembrom 2018. Okrem nich si ju musia splniť aj družstvá, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Na fyzické osoby – podnikateľov, zapísané v obchodnom registri a na občianske združenia sa nová povinnosť zatiaľ nevzťahuje.

Nahlásenie konečného užívateľa výhod sa tiež netýka nových firiem, ktoré boli zaregistrované po 1. novembri 2018. Tieto firmy majú konečného užívateľa výhod zapísaného už súčasne s ich registráciou, a preto v tejto súvislosti nemusia robiť nič ďalšie. Povinnosť nahlásiť konečného užívateľa výhod už majú splnenú.

Službu poskytujeme len za 29,90 Eur.

Zmenili ste sídlo firmy, trvalý pobyt či priezvisko? Meníte v spoločnosti spoločníka alebo konateľa? Rozširujete svoje podnikateľské aktivity?

Menšie zmeny (a ich kombináciu) ako:

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla spoločnosti
 • zmena osobných údajov (adresa, priezvisko) spoločníka a konateľa
 • odvolanie a menovanie konateľa
 • zvýšenie základného imania
 • zmena vkladu a základného imania z SK na EUR

vykonáme spoľahlivo a rýchlo už za 99.- Eur (vrátane poplatkov).

Väčšie zmeny (a ich kombináciu, ako aj kombináciu s menšími zmenami) ako sú:

 • prevod obchodného podielu (zmena spoločníka)
 • rozšírenie predmetu činnosti firmy

vykonáme spoľahlivo a rýchlo už za 144.- Eur (vrátane poplatkov).

 

V zásade sa na nás môžete obrátiť s akoukoľvek požiadavkou z oblasti vzniku, fungovania či zániku firiem. Špecializujeme sa najmä na nasledujúce oblasti:

 • krízové riadenie,
 • riadenia projektov (projektový manažment),
 • procesy a procesný manažment (vrátane dokumentácie, auditu a optimalizácie procesov),
 • výber a hodnotenie ľudí, soft skills koučing,
 • riešenie sporov – neinštitucionalizované formy:
  • facilitácia,
  • konciliácia,
  • mediácia,
 •  alternatívne inštitucionalizované riešenie sporov – rozhodcovské konanie pred rozhodcom,
 • vyjednávanie,
 • tvorba a riadenie tendrov, nákupný proces (vrátane verejného obstarávania),
 • ostatné poradenstvo a konzultačné služby.

Kúpa/ predaj firmy

Okrem služieb spojených so vznikom, existenciou a zánikom obchodnej spoločnosti/ družstva/ združenia Vám radi pomôžeme aj s 

 • Predajom Vašej existujúcej firmy,
 • Kúpou Vašej budúcej firmy.
Icon image

Prečo riešiť business služby práve s nami?

 • My aj všetci naši spolupracujúci partneri pôsobíme v oblasti biznisu skutočne dlhodobo a máme skúsenosti s rôznymi formami tohto biznisu v širokom spektre odvetví (IT, technika a technológie, financie, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, zdravotníctvo, retail, financie, zábavný priemysel, šport, …, …);
 • Máme jednoznačné a overiteľné referencie;
 • Sústavne sledujeme nové trendy a legislatívu;
 • O každý obchodný prípad sa staráme ako o svoj vlastný;
 • Vaše záujmy sa stávajú našimi prioritami, bezpečnosť získaných informácii a 100% diskrétnosť je zaručená.