Ready made s.r.o. existujúce viac než 4 roky (108.-)

V ponuke sú obchodné spoločnosti (s.r.o.) existujúce viac než 4 roky.

Firma nemá žiadne záväzky, dlhy ani majetok, je dlhodobo v pasívnom móde, nevyužívaná.

K firme bude poskytnutá aj zmluvnú záruku.
Zápis zmeny majiteľa (a súvisiacich zmien – sídlo, konateľ), prípadne rozšírenie predmetu podnikania o voľnú živnosť v cene.

Výhody: firma existujúca dlhodobo môže pôsobiť skúsenejšie/ vierohodnejšie než len nedávno založená s.r.o.

Cena: 108.- Eur