Ostatné služby XXXX

Okrem sprostredkovanie predaja a kúpy fungujúcich firiem Vám radi pomôžeme aj s ďaľšími aktivitami ktoré s úspešným podnikaním súvisia:

  • Zápis konečného úžívateľa výhod do Obchodného registra,
  • Založenie obchodnej spoločnosti,
  • Založenie občianskejo zduženia,
  • Založenie záujmového združenia právnických osôb.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Táto povinnosť sa týka všetkých obchodných spoločností, vrátane s.r.o., založených pred novembrom 2018. Okrem nich si ju musia splniť aj družstvá, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Na fyzické osoby – podnikateľov, zapísané v obchodnom registri a na občianske združenia sa nová povinnosť zatiaľ nevzťahuje.

Nahlásenie konečného užívateľa výhod sa tiež netýka nových firiem, ktoré boli zaregistrované po 1. novembri 2018. Tieto firmy majú konečného užívateľa výhod zapísaného už súčasne s ich registráciou, a preto v tejto súvislosti nemusia robiť nič ďalšie. Povinnosť nahlásiť konečného užívateľa výhod už majú splnenú.

Službu poskytujeme len za 29,90 Eur.

 

Založenie obchodnej spoločnosti

Obráťte sa na nás a Vašu s.r.o. Vám založíme profesionálne a rýchlo už za 229.- Eur (vrátane súdneho poplatku).